Podstawy organizacji Teatru

Dokumenty regulujące sposób organizacji Teatru:

  • regulamin organizacyjny
  • schemat organizacyjny
  • regulamin pracy
  • regulamin wynagradzania pracowników
  • regulamin wynagradzania pracowników zarządzających
  • regulamin funduszu świadczeń socjalnych

Wyżej wymienione dokumenty udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).