Podstawy organizacji Teatru

Dokumenty regulujące sposób organizacji Teatru:

  • Regulamin Organizacyjny Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego z dnia 26 stycznia 2022r., które weszło w życie z dniem 1 lutego 2022r.
  • Regulamin Wynagradzania Pracowników Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku nr 10/2021 z dnia 17 maja 2021r., które weszło w życie po upływie dwóch tygodni od daty zapoznania pracowników z treścią Regulaminu,
  • Regulamin Wynagradzania Pracowników Zarządzających Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku nr 11/2021 z dnia 17 maja 2021r., które weszło w życie po upływie dwóch tygodni od daty zapoznania pracowników z treścią Regulaminu,

 

Wyżej wymienione dokumenty udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).